اقیانوس آبی در برابر اقیانوس قرمز در فضای بازار جدید !

اقیانوس آبی در برابر اقیانوس قرمز

اقیانوس آبی در برابر اقیانوس قرمز

شرکت سیرک آفتاب موفق شد زیرا تشخیص داد که برای پیروزی و موفقیت در آینده کسب و کار خود باید دست از رقابت با شرکتهای رقیب بردارد.
تنها راه کنار زدن رقبا و توقف تلاش برای شکست دادان رقیب همین دستورالعمل بوده. به عبارت دیگر “تنها راه پیروزی در رقابت -توقف تلاش برای پیروزی در رقابت می باشد”

برای درک بهتر درک موفقیتی که نصیب سیرک آفتاب گردید فضای بازاری را تصور کنید که از ۲ نوع اقیانوس تشکیل شده: اقیانوس متلاطم سرخ خونین و اقیانوس آرام و آبی و بی رقیب……

اقیانوسهای سرخ مجموعه صنایعی را نشان می دهد که امروز وجود دارند. این بخش را فضای بازار شناخته شده می نامیم.اقیانوسهای آبی تمامی صنایعی هستند که امروز وجود ندارند. این بخش را فضای بازار ناشناخته می نامیم.در اقیانوسهای ت تعریف شده و پذیرفته اند و قواعد بازی در رقابت معلومند ( کل درس و مباحث جاری در اصول بازاریابی و مارکتینگ و همچنین استراتژیهای کلاسیک در این طبقهسرخ مرزهای صنع بندی قرار دارند )
در اینجا شرکتها تلاش میکنندتا از نظر عملکرد از رقبای خود پیشی گرفته و سهم بیشتری از بازار برای تقاضای موجود را به خود اختصاص بدهند.

هنگامی که فضای بازار شلوغ می شود مقادیر پیش بینی سودآوری و رشد کاهش می یابند. در این حالت محصول به کالا تبدیل شده و رقابت خونین بین شرکتها اقیانوس سرخ را خونین و خونین تر می کنند. اما در طرف مقابل اقیانوسهای آبی با فضای بازار نامحدود خلق تقاضا و با فرصت برای رشد بسیار سودآور تعریف می شوند.

با اینکه بعضی اقیاونسهای آبی در فاصله زیادی از مرزهای صنایع فعلی ایجاد می شوند اما اغلب آنها از درون اقیانوسهای سرخ و با توسعه مرزهای صنایع موجود ایجاد می شوند… همانند مثال سیرک آفتاب . در اقیانوسهای آبی رقابت بی معناست زیرا قواعد بازی هنوز تعریف نشده اند.
برای شنای موفق در اقیانوس سرخ همواره لازم است رقبا رو پشت سر بگذاریم. اقیانوسهای سرخ اهمیت دارند و همواره از واقعیتهای زندگی تجاری به حساب می آیند. اما وقتی در بیشتر صنایع عرضه بیشتر از تقاضا هست رقابت برای سهمی از بازارهای در حال انقباض گرچه لازم است برای حفظ سطح بالایی از عملکرد کافی نخواهد بود.
شرکتها به چیزی فراتر از رقابت نیاز دارند. برای رسیدن به سود جدید و فرصتهای رشد باید اقیانوسهای آبی خلق کنند.
متاسفانه اقیانوسهای آبی تا حد زیادی ناشناخته اند . بیشتر فعالیتهای استراتژیک در ۳۵ سال اخیر( متن کتاب ۲۵ سال بود اصلاح شد چون از تاریخ کتاب نزدیک ۱۰ سال گذشته ) روی استراتژیهای رقابتی اقیانوس سرخ متمرکز بوده و نتیجه این روند رسیدن به به درک نسبتا خوبی از چگونگی رقابت ماهرانه در آبهای سرخ و خونین بوده است.
رقابتی بر اساس تحلیل ساختار اقتصادی زیربنای هر صنعت موجود انتخاب جایگاهی استراتژیک در طیف کم هزینه یا تمایز یا جایگاه مبتنی بر تمرکز و در نهایت رسیده به محک زنی رقابت.

البته درباره اقیانوس آبی هم هنوز مباحثی مطرح است با این حال راهنماهای عملی مختصری درباره چگونگی خلق اقیانوس آبی داریم.
بدون چارچوبهای تحلیلی خلق اقیانوس آبی و بدون اصولی برای مدیریت موثر ریسک خلق اقیانوسهای آبی بصورت تفکراتی آرزومندانه باقی می مانند.
آرزوهای که مدیران آنها را بیش از آن پرخطر می دانند که در آن قالب یک استراتژی مشخص قابل تعقیب و پیگیری باشند.

در این مباحث کتاب چارچوبهای عملی و تحلیلی برای پیگیری نظامند تا رسیدن به اقیانوس آبی را به دست می دهد.

[تعداد: ۱۲    میانگین: ۳.۷/۵]

درباره نویسنده

Avatar

دارای مدرک MBA و کارشناس امور بانکی

مطالب مرتبط

دیدگاه خود را با دیگران به اشتراک بگذارید

avatar