اهمیت قدردانی و شکرگزاری

اهمیت قدردانی و سپاسگزاری

 

اهمیت قدردانی و شکرگزاری

شکرگزاری و قدردانی از پروردگار نباید مختص روزهای خاصی در طول سال باشد. بلکه باید در هر لحظه از زندگی خود قدردان و سپاسگزار لحظه ها و داشته های مان باشیم. بدین منظور جهت یادآوری و اهمیت این امر، به نقل قول هایی از افراد موفق اشاره می کنیم که قدرت و اهمیت سپاسگزاری را در نگرش ما ایجاد می کند. این نقل قول ها را باهم مطالعه می کنیم.

این روزها، تشکر می تواند به شکرگزاری بدل شود. همه ی کارهای روتین را به سرور و لذت تبدیل کرده و فرصت های پیش پا افتاده را به نعمت تغییر می دهد. –William Arthur Ward

برای چیزهایی که دارید شکرگزار باشید تا چیزهای بیش تری را بدست آورید. اگر روی چیزهایی که ندارید تمرکز کنید، هرگز و هیچ وقت به اندازه ی کافی نخواهید داشت! -Oprah Winfrey

اگر کسی برای چیزهایی که دارد قدردان نباشد، بخاطر چیزهایی که بدست خواهد آورد هم قدردان نخواهد بود! -Frank A. Clark

شکرگزاری باید همانند بالشی باشد برای جایی که مناجات شبانه انجام می دهید. ایمان هم باید همانند پُلی باشد که برای غلبه آمدن بر شیاطین و پیشواز خوبی ها می سازید. -Maya Angelou

عادت های قدردانی را برای هر چیز خوبی که به سراغ تان می آید در خود ترویج کنید. همه چیز در پیشرفت و موفقیت شما دخیل بوده اند پس باید همه چیز را در شکرگزاری خود درنظر بگیرید.  -Ralph Waldo Emerson

شکرگزاری، نه تنها عظیم ترین رفتار اخلاقی ست بلکه مادرِ همه چیزهاست. -Marcus Tullius Cicero

یک قلبِ ناسپاس، هیچ رحمتی را کشف نمی کند. اما یک قلبِ قدردان در هر ساعت نعمت های عظیمی را به خود خواهد دید. -Henry Ward Beecher

ما باید زمان هایی را متوقف شویم و از کسانی که باعث شدند تفاوت هایی در زندگی ما ایجاد شود قدردانی کنیم. -John F. Kennedy

“متشکرم” بهترین مناجاتی است که هرکسی تواناییِ بیان آن را دارد. من زیاد از آن استفاده می کنم. تشکر بیانگر شدیدترین قدردانی ها، فروتنی و درک شماست. -Alice Walker

 

هیچ چیزی بی خاصیت تر از کسی که تواناییِ قدردانی ندارد نیست! سکرگزاری، پول رایجی ست که می توانیم برای خودمان بدون ترس از ورشکستگی صرف کنیم. -Fred De Witt Van Amburgh

تحقیقات نشان می دهد افرادی که قدردانِ چیزهای مثبت در زندگی شان هستند از زندگی شادتری برخوردارند. این آمار نسبت به کسانی ست که نگرانیِ از دست دادن دارند. -Dan Buettner

 

قدردانی می تواند یک روز و حتی یک زندگی را تغییر دهد. همه ی چیزی که اهمیت دارد این است آن را در قالب کلمات بگنجانید. -Margaret Cousins

 

وقتی واقعاً شکرگزار باشید به اشتراک می گذارید. -W. Clement Stone

 

به همه چیز در زندگی به گونه ای بنگرید که گویی اولین و یا آخرین بار است. در این صورت، زندگی شما روی زمین با عزت و باشکوه همراه خواهد بود. -Betty Smith

 

 

 

[تعداد: ۱۰    میانگین: ۴.۲/۵]

درباره نویسنده

ما در تعامل با انسانها، هر لحظه در حال انجام بازاریابی هستیم و این لزوماً وابسته به کسب و کار نیست! امیدوارم در بازاریابیِ لحظات تون موفق باشید و لبخند هدیه کنید.

مطالب مرتبط

دیدگاه خود را با دیگران به اشتراک بگذارید

avatar