تبلیغات
تبلیغات اینترنتی تاثیرگذار

تبلیغات تاثیر گذار با انتخاب رسانه مناسب

فروش بیشتر موجب توسعه و ماندگاری کسب و کار است و این فرآیند با تبلیغات خلاق و تاثیر گذار ممکن می گردد.

با توجه به نوع کسب و کار و مخاطبان باید بتوانیم برنامه تبلیغاتی مناسب ترسیم کرده و با آگهی تبلیغاتی مناسب تصویری یا نوشتاری خلاق و با تیز هوشی تبلیغاتی از طریق رسانه مناسب به این هدف دست پیدا کنیم. پدیده فکر مهتر با برنامه ریزی هوشمند و استراتژیک تبلیغاتی، تولید آگهی های خلاق تصویری و نوشتاری و استفاده از رسانه مناسب برای دستیابی به فروش بیشتر در کنار شماست .

ویژگی های تبلیغات اینترنتی پدیده فکر مهتر

بسته های تبلیغات اینترنتی پدیده فکر مهتر

نام بسته بنر وب سایت تبلیغات تلگرامی تولید محتوا تخفیف مبلغ قابل پرداخت
هفتگی طلایی پلن A ارسال روزانه ۳ بار در ۱۰۰۰ گروه ۳ مطلب تک صفحه ای ۱۰% ۴۲۰،۰۰۰
نقره ای پلن B ارسال روزانه ۲ بار در ۱۰۰۰ گروه ۲ مطلب تک صفحه ای ۱۰% ۳۲۴،۰۰۰
برنز پلن C ارسال روزانه ۱ بار در ۱۰۰۰ گروه ۱ مطلب تک صفحه ای ۱۰% ۲۳۰،۰۰۰
ماهانه طلایی پلن A ارسال روزانه ۳ بار در ۱۰۰۰ گروه ۸ مطلب تک صفحه ای ۳۰% ۱،۳۷۲،۰۰۰
نقره ای پلن B ارسال روزانه ۲ بار در ۱۰۰۰ گروه ۵ مطلب تک صفحه ای ۳۰% ۱،۰۵۰،۰۰۰
برنز پلن C ارسال روزانه ۱ بار در ۱۰۰۰ گروه ۳ مطلب تک صفحه ای ۳۰% ۷۴۲،۰۰۰