تبلیغات
تبلیغات اینترنتی تاثیرگذار

تبلیغات تاثیر گذار با انتخاب رسانه مناسب

فروش بیشتر موجب توسعه و ماندگاری کسب و کار است و این فرآیند با تبلیغات خلاق و تاثیر گذار ممکن می گردد.

با توجه به نوع کسب و کار و مخاطبان باید بتوانیم برنامه تبلیغاتی مناسب ترسیم کرده و با آگهی تبلیغاتی مناسب تصویری یا نوشتاری خلاق و با تیز هوشی تبلیغاتی از طریق رسانه مناسب به این هدف دست پیدا کنیم. پدیده فکر مهتر با برنامه ریزی هوشمند و استراتژیک تبلیغاتی، تولید آگهی های خلاق تصویری و نوشتاری و استفاده از رسانه مناسب برای دستیابی به فروش بیشتر در کنار شماست .

ویژگی های تبلیغات اینترنتی پدیده فکر مهتر

بسته های تبلیغات اینترنتی پدیده فکر مهتر

نام بستهبنر وب سایتتبلیغات تلگرامیتولید محتواتخفیفمبلغ قابل پرداخت
هفتگیطلاییپلن Aارسال روزانه ۳ بار در ۱۰۰۰ گروه۳ مطلب تک صفحه ای۱۰%۴۲۰،۰۰۰
نقره ایپلن Bارسال روزانه ۲ بار در ۱۰۰۰ گروه۲ مطلب تک صفحه ای۱۰%۳۲۴،۰۰۰
برنزپلن Cارسال روزانه ۱ بار در ۱۰۰۰ گروه۱ مطلب تک صفحه ای۱۰%۲۳۰،۰۰۰
ماهانهطلاییپلن Aارسال روزانه ۳ بار در ۱۰۰۰ گروه۸ مطلب تک صفحه ای۳۰%۱،۳۷۲،۰۰۰
نقره ایپلن Bارسال روزانه ۲ بار در ۱۰۰۰ گروه۵ مطلب تک صفحه ای۳۰%۱،۰۵۰،۰۰۰
برنزپلن Cارسال روزانه ۱ بار در ۱۰۰۰ گروه۳ مطلب تک صفحه ای۳۰%۷۴۲،۰۰۰