تکنیک فروش: سرعت را افزایش دهید تا دیگران از شما سبقت نگیرند!

تکنیک فروش: سرعت را افزایش دهید تا دیگران از شما سبقت نگیرند! پدیده فکر مهتر

تکنیک فروش

به فرآیند فروش سرعت بیش تری دهید. کاری کنید که زودتر تصمیم بگیرند.

سریع صحبت کنید. سریع حرکت کنید و آنها را هم ترغیب کنید تا سرعت بیش تری داشته باشند. به نحوی آنها را متوجه کنید که کند فکر کردن، کند تصمیم گرفتن اصلاً از ویژگی های یک انسان هوشیار نیست!

به آنها بگوئید که اگر در تصمیم گیری های شان سرعت بیش تری نداشته باشند، دیگران از آنها سبقت خواهند گرفت.

مثال

  • بلهخانم. اینبهترینگزینهاست. بهترینگزینهایکهشمامیتوانیدداشتهباشید. (بله خانم، این بهترین گزینه ست. بهترین گزینه ای که شما می توانید داشته باشید.)

نحوه کار تکنیک

سرعت بخشیدن به فرآیند فروش، به آنها اجازه ی تمرکز بر نخریدن و علت هایی که منجر به فروش ناموفق می شود را نخواهد داد.

 

[تعداد: ۱    میانگین: ۵/۵]

درباره نویسنده

Avatar

ما در تعامل با انسانها، هر لحظه در حال انجام بازاریابی هستیم و این لزوماً وابسته به کسب و کار نیست! امیدوارم در بازاریابیِ لحظات تون موفق باشید و لبخند هدیه کنید.

مطالب مرتبط

دیدگاه خود را با دیگران به اشتراک بگذارید

avatar