تکنیک فروش :گفتگوهایی که منجر به “نخریدن” می شوند را نادیده بگیرید

تکنیک فروش

تکنیک فروش

این تکنیک به شما ناشنوا بودن را پیشنهاد می کند. بله شما در این تکنیک، گفته های مشتری را نادیده می گیرید. اما دقت کنید که این نادیده گرفتن به نحوی نباشد که حرف های بیان نشده ی او را نیز تخریب کنید. در واقع، شما گفته ها و کارهای وی را که به قرار داد منجر نمی شود، نادیده می گیرید.

مثال

  • (وقتی می گویند: خیلی گرونه) بگوئید: نمی خواین تو خونه تون خیلی باشکوه جلوه کنه؟
  • (وقتی با قدم زدن در حال دورشدن هستند) بگوئید: فقط کافیه به این ویژگیش نگا بندازین..؟
  • (وقتی درباره ی چیزهایی که شما ندارید سؤال می پرسند) بگوئید: دوس دارین یه فنجون قهوه میل کنین؟

نحوه کار تکنیک

با انجام این تکنیک، شما همان چیزی را بدست می آورید که می گوئید! اگر توجه آنها بر این موضوع باشد که “چرا نمی توانند بخرند؟” سپس تمایل شان هم به “نخریدن” افزایش خواهد یافت.

این موضوع به منبع کنترل هم مربوط است. اگر شما درباره ی آن چیزی که آنها می خواهند صحبت کنید طبق برنامه ی آنها پیش رفته اید و آنها تحت کنترل خواهند بود.

[تعداد: ۲    میانگین: ۵/۵]

درباره نویسنده

Avatar

ما در تعامل با انسانها، هر لحظه در حال انجام بازاریابی هستیم و این لزوماً وابسته به کسب و کار نیست! امیدوارم در بازاریابیِ لحظات تون موفق باشید و لبخند هدیه کنید.

مطالب مرتبط

دیدگاه خود را با دیگران به اشتراک بگذارید

avatar