• فروردین ۱۶, ۱۳۹۹

شخصیت شناسی کاری که مشخص می کند شما بیشتر برای چه کاری مستعدید؟!

با شخصیت شناسی کاری می توانید متوجه شوید که برای چه کاری مناسب هستید. یک کارآفرین موفق همیشه کلاسیک، شجاع و یا ریسک پذیر نیست. مطمئنا شما نیاز به اشتیاق، پشتکار و ایده خوب دارید. اما باید از نقاط قوت و ویژگی های خود مطلع شوید. و بدانید که چگونه بیشتر از آنها استفاده کنید.

شخصیت شناسی کاری

شخصیت شناسی کاری

این پرسشنامه که بر اساس یک آزمون شخصیت کلاسیک است، با شخصیت شناسی کاری به تشخیص کار مناسب شما کمک می کند. آیا شما رهبر کارآمد صنعت هستید؟ یا بیشتر خلاق هستید مانند استیو جابز؟ نزدیک ترین عدد به صفتی را که بیشتر شما را توصیف می کند، انتخاب کنید. اگر دو صفت به یک اندازه شما را توصیف می کند، عدد وسط را انتخاب کنید. در انتهای سوالات چند ویژگی ارائه شده اند که باید حاصل جمع سوالات مشخص شده را در مقابل آنها بنویسد. هر ویژگی که بیشترین امتیاز مجموع را داشته باشد توصیف کننده شماست. و در آخر توضیحات مربوط به هر ویژگی ارائه شده است.

سوالات شخصیت شناسی کاری:

من کی هستم؟

۱. پر جنب و جوش هستم ۵ ۴ ۳ ۲ ۱   آرام هستم

۲. ترجیح می دهم با دیگران باشم ۵ ۴ ۳ ۲ ۱   ترجیح می دهم تنها باشم

۳. خیالباف هستم ۵ ۴ ۳ ۲ ۱   جدی هستم

۴. مودب هستم ۵ ۴ ۳ ۲ ۱   گستاخ هستم

۵. منظم هستم   ۵ ۴ ۳ ۲ ۱   نامنظم هستم

۶. محتاط هستم   ۵ ۴ ۳ ۲ ۱   بی باک هستم

۷. خوش بین هستم ۵ ۴ ۳ ۲ ۱   بدبین هستم

۸. تئوریک هستم ۵ ۴ ۳ ۲ ۱   تجربی هستم

۹. سخاوتمند هستم ۵ ۴ ۳ ۲ ۱   خودخواه هستم

۱۰. قاطع هستم ۵ ۴ ۳ ۲ ۱   تعدیل پذیر هستم

۱۱. دلسرد هستم ۵ ۴ ۳ ۲ ۱  سرزنده هستم

۱۲. خودنما هستم   ۵ ۴ ۳ ۲ ۱  خلوت گرا هستم

۱۳. از تخیل پیروی می کنم ۵ ۴ ۳ ۲ ۱    از واقعیت پیروی می کنم

۱۴. گرم هستم ۵ ۴ ۳ ۲ ۱   سرد هستم

۱۵. تمرکزم را حفظ می کنم ۵ ۴ ۳ ۲ ۱   به راحتی حواسم پرت می شود

۱۶. به راحتی خجالت زده می شوم ۵ ۴ ۳ ۲ ۱   اهمیت نمی دهم

۱۷. خوش برخورد هستم ۵ ۴ ۳ ۲ ۱   غیر صمیمی هستم

۱۸. نو جو هستم ۵ ۴ ۳ ۲ ۱    به دنبال امور عادی و روتین هستم

۱۹. تیم گرا هستم ۵ ۴ ۳ ۲ ۱   مستقل هستم

۲۰. نظم را ترجیح می دهم ۵ ۴ ۳ ۲ ۱   بی نظم هستم

۲۱. حواس پرت هستم ۵ ۴ ۳ ۲ ۱   تزلزل ناپذیر هستم

۲۲. پر حرف هستم ۵ ۴ ۳ ۲ ۱   متفکر

۲۳. سخن گفتن با ایهام را ترجیح می دهم ۵ ۴ ۳ ۲ ۱   ترجیح می دهم رک باشم

۲۴. زود باور هستم ۵ ۴ ۳ ۲ ۱   تردیدگرا هستم

۲۵. کارهایم را سر وقت انجام می دهم ۵ ۴ ۳ ۲ ۱   کارهایم را در وقت مقرر انجام نمی دهم

مشاور (مجموع سوالات: ۱، ۶، ۱۱، ۱۶، ۲۱) =   _____

فروشنده (مجموع سوالات: ۲، ۷، ۱۲، ۱۷، ۲۲) =   _____

خالق (مجموع سوالات: ۳، ۸، ۱۳، ۱۸، ۲۳) =   _____

دیپلمات (مجموع سوالات: ۴، ۹، ۱۴، ۱۹، ۲۴) =   _____

فاعل/نماینده (مجموع سوالات: ۵، ۱۰، ۱۵، ۲۰، ۲۵) =   _____

مشاور:

میانگین نمرات بالا در این گزینه به شما نشان می دهد که شما بحران را به شیوه ای آرام و ایمن مدیریت می کنید. در کارهایی موفق خواهید بود که نیاز به تصمیم گیری هنگام آشوب، دارند. اما مراقب باشید زیرا این کار طاقت فرسا است و شما را فرسوده می کند.

فروشنده:

شما در میان جمعیت سر حال و زنده می شوید. مکالمه در مهمانی ها برای شما می تواند یک موقعیت رقابتی باشد. اگر حواستان را جمع کنید، می توانید روابط را به طلا تبدیل کنید. افرادی مردد در این ویژگی امتیاز کمتری کسب می کنند.

خالق:

شخصیت شناسی کاری شما نشان می دهد که در جلسه بسیار باهوش هستید. کسی که تنوع و استراتژی پیچیده را طلب می کند. شما احتمالا نمی توانید یک محاسبه مالی را موازنه کنید، اما می توانید جهان را با یکی از ایده های خوب خود تغییر دهید.

دیپلمات:

شخصیت شناسی کاری شما نشان می دهد که بردبار، سازگار و متعهد هستید. یک واسطه طبیعی که می تواند درباره غیرممکن ها مذاکره کند. با نوآوری و درک سیاسی خود، می توانید بر بوروکراسی نفوذ کرده و آن به نفع خود تغییر دهید.

فاعل/نماینده:

امتیاز بالا در اینجا به این معنی است که شما کوشا، منضبط و قابل اعتماد هستید. با مهارت های سازگاری و سازمانی خود می توانید کارها را اداره کنید.

با استفاده از شخصیت شناسی کاری شما می توانید استعداد خود را دریابید و آن را تقویت کنید. نتیجه آزمون خود را در قسمت نظرات با ما به اشتراک بگذارید.

[تعداد: 4   میانگین:  5/5]
Avatar

ناهید خدایاری

علاقه ای که به مترجمی دارم باعث شد دریچه ی عظیمی به رویم باز بشه و با مباحثی آشنا بشم که به نظرم نقش اصلی رو در تشکیل شخصیت و موفقیت افراد (زندگی شخصی و کسب و کار) داره. امیدوارم همه بتونیم ضامن موفقیت خودمون باشیم.

مطالب مرتبط

دیدگاه خود را با دیگران به اشتراک بگذارید

avatar