مدیریت بین المللی منابع انسانی

 

مدیریت بین المللی منابع انسانی

مدیریت بین المللی منابع انسانی

مدیریت بین المللی منابع انسانی (HR) ، حوزه ی مهمی در مدیریت منابع انسانی است. این موضوع برای شرکتهای بزرگ بین المللی بسیار مهم است چرا که باید سیاستهای یکسانی را در سراسر دنیا اعمال نمایند. این مورد با مشکلاتی مانند اختلاف ساختار قانونی و فرهنگی مواجه است. چنانچه سازمانی بخواهد خود را در همه جای جهان به یک شکل نشان دهد، مدیریت بین المللی منابع انسانی در این باره بسیار جدی عمل خواهد کرد. مدیریت بین المللی منابع انسانی اکنون به یک بخش ویژه بدل گشته است.

 

هر سازمان جهانی با بسیاری از مسائل مرتبط با مدیریت نیرو مواجه است و به یک راه حل جهانی و همه گیر نیاز دارد. این بدان معناست که سیاست های منتطقه ای (محلی) به یک دستورالعمل جهانی و فراگیر نیاز دارند. هر سازمان جهانی می بایست در حوزه های زیر ، رویکردی را دنبال که عبارتند از :

  • مدیریت کارآیی
  • ارزیابی کارمندان
  • حق الزحمه مبتنی بر کارآیی
  • آموزش و توسعه
  • قابلیت جا به جایی فراگیر نیروی کار
  • گزارش و کنترل منابع انسانی

شرکت بین المللی مربوطه باید قابلیت جا به جایی کارمند را داشته باشد تا بتواند ساختار بهتری برای مدیریت فراگیر خود فراهم کند. این امر نباید محدود به ادارات محلی خود باشد بلکه باید همانطوری که گسترش و رشد خود را مدیریت میکند، مدیریت خود را نیز منسجم نماید! مدیریت بین المللی منابع انسانی بهترین پاسخ برای رفع نیاز مبنی بر مدیریت کارمندان ادارات در سراسر جهان است.

مدیریت کلان شرکت باید تمامی قابلیت های مدیریت سراسری و فراگیر خود را به کار بگیرد. استعدادها تنها در کشور سازمان رشد نمیابد. بسیاری از ایده ها در ادارات محلی شکل میگیرد و برای نمود بهتر به سایر ادارات انتقال میابد. مدیریت سراسری برای منابع انسانی به مانند یک چالش تلقی میشود.

مدیریت بین المللی منابع انسانی معمولاً با توسعه فراگیر یکپارچه فرهنگها و ارزشها شروع به کار میکند. مختصصان معمولاً دعوت میشوند (به اداره مربوطه) این در حالی است که انتقال فرهنگ از کشوری دیگر دشوار است. حتی در اروپا که مناطق بسیاری از کشورها تنها ناحیه کوچکی را هم مرز هستند، چالشهای فرهنگی بسیار زیاد است. سیر تکاملی تاریخی متفاوت است و این موضوع فرهنگ و رفتار مردم را شکل داده است.

یک سازمان نمیتواند فرهنگ شرکت کشورش را انتقال دهد. بلکه باید ارزش های سراسری و فراگیری را توسعه دهد که در بسیاری از کشورها بتوان مشترکاً به کار گرفت. همواره باید نقطه آغازی برای توسعه سازماندهی واقعی به صورت فراگیر وجود داشته باشد.

مدیران کل باید صبور باشند. باید روی اداره محل، تحقیق و جستجو کند تا بهترین عملکرد منابع انسانی را شناسایی کرده باشند. بسیاری از ادارات محلی، ساختار عملکرد بهتری را برای منابع انسانی نسبت به اداره کشوری طراحی میکنند. مدیران کل شجاع منابع انسانی، عمکرد قوی را در منابع انسانی محلی شناسایی میکنند و آنها را به عنوان بهترین ساختار عملکرد برای دیگران میپذیرند. این موضوع، سیاست های کشوری را به مانند ادارات محلی، به همراه نمی آورد.

[تعداد: ۱۱    میانگین: ۳.۵/۵]

درباره نویسنده

Avatar

ما در تعامل با انسانها، هر لحظه در حال انجام بازاریابی هستیم و این لزوماً وابسته به کسب و کار نیست! امیدوارم در بازاریابیِ لحظات تون موفق باشید و لبخند هدیه کنید.

مطالب مرتبط

دیدگاه خود را با دیگران به اشتراک بگذارید

avatar