مدیریت منابع انسانی چیست و چگونه عمل می کند؟

مدیریت منابع انسانی سازمان ها به امری حیاتی برای پیشرفت و توسعه تبدیل شده است
مدیریت سرمایه انسانی سازمان ها به امری حیاتی برای پیشرفت و توسعه تبدیل شده است

مدیریت منابع انسانی

مدیریت منابع انسانی در مورد مدیریت عملکرد و توسعه کارکنان شاغل در سازمان است. بسیاری از سازمانها بر این عقیده اند که کارکنان با ارزش ترین دارایی آنها هستند. اما ممکن است آنها رفتار متفاوتی داشته باشند. مدیریت منابع انسانی فلسفه مدیریت شرکت در پس مدیریت مردم، ارزش های سازمانی، استراتژی منابع انسانی و سایر امور مدیریت است.

مدیریت منابع انسانی بر اساس فرهنگ و ارزش سازمانی تعیین و مدیریت می شود. سازمان ها و شرکت های رده بالا دارای سبک و فلسفه خاص خود در مدیریت منابع انسانی هستند.

هنوز هم نظریه توسعه مدیریت منابع انسانی به شدت به عنوان مدیریت سرمایه های انسانی یک جزء حیاتی برای توسعه مزیت رقابتی پایدار است. نظریه عمدتاً بر اساس برقراری تعادل در تعاملات بین مدیریت و کارکنان سازمان است. منابع انسانی یک تابع نیست که  فرهنگ سازمانی را تعریف کند، بلکه به توسعه مثبت آن کمک می کند.

مدیریت منابع انسانی بر پایه

مولفه های زیر بنا شده است:

این اجزای اصلی برای طراحی سیستم مدیریت منابع انسانیِ مدرن سازمان است. تعیین اولویت برای اجرا، یکی از تلاش های منابع انسانی برای تکامل این سیستم است. استراتژی منابع انسانیِ سازمان، اولویت های اصلی و اهداف کلی را برای تیم مشخص می کند.

سازمان های مدرن و رقابتی، به توسعه شیوه های مدیریت منابع انسانی به عنوان سرمایه گذاری با بازگشت سرمایه بالا می پردازند. استعدادهای درخشان برای ترسیم تابعه ای رقابتی در حوزه منابع انسانی استخدام می شوند که قادر به طراحی فرآیند های منابع انسانی کارآمد و پیاده سازی سیاست های منابع انسانیِ سازمان جهت تأثیر در عملکرد مثبت نیروی انسانی سازمان باشند.

مدیریت منابع انسانی تنها در مورد سیاست ها، روش ها، تعیین نقش ها و مسئولیت ها نیست! بلکه در مورد ارتباط مدیریت با منابع انسانی نیز می باشد. مدیریت منابع انسانی، قواعدی را ترسیم می کند که مدیران در سایه این قواعد، ارتباط مؤثر و کارآمدی را با منابع انسانی سازمان بر قرار کنند. امروزه پیروی از قواعد منابع انسانی یک اولویت است که به سازگاری و افزایش رضایت شغلی کارکنان سازمان در هر سطحی کمک می کند.
مدیریت منابع انسانی به حمایت از اهداف بلند مدت سازمان می پردازد. ایجاد ابزار و فرآیندها برای پی بردن به سطوح عملکردی مورد نیاز و مدیریت چرخه عمر عملکرد کارکنان از دیگر فعالیت ها هستند.
مدیریت منابع انسانی به توسعه مدل منابع انسانی می پردازد که،با استراتژی کسب و کار، فرهنگ سازمانی و استراتژی منابع انسانی تراز می گردد. فرهنگ سازمانی و استراتژی کسب و کار برای کارآمد و مدرن بودن مدیریت منابع انسانی بسیار مهم هستند. آنها راهی را ترسیم می کنند که ارزش ها و رفتار های سازمانی در آن شکل می گیرد. هر فلسفه مدیریت منابع انسانی با تعریفی از مدل منابع انسانی شروع می شود که، به افزایش بازده عملکرد و هموار کردن فرآیند های کاری منتج می شود.
 
با ما همراه باشید … در ادامه به بررسی محتوا بخش مدیریت منابع انسانی که شامل موارد زیر است خواهیم پرداخت.
 • فلسفه مدیریت منابع انسانی
 • کلید اهداف مدیریت منابع انسانی و اهداف
  اهداف خاص مدیریت منابع انسانی
 • نقش استراتژیک مدیریت منابع انسانی
 • مدیریت استراتژیک منابع انسانی
 • مدیریت منابع انسانی و برنامه ریزی منابع انسانی
 • مدیریت منابع انسانی و لایه های سازمانی
 • ابعاد مدیریت منابع انسانی
 • سبک رقابتی مدیریت منابع انسانی
 • رهبری منابع انسانی و مدیریت منابع انسانی
 • سیاست های منابع انسانی شفاف و مدیریت منابع انسانی
 • فرآیندهای منابع انسانی و مدیریت منابع انسانی
 • کارت امتیاز منابع انسانی و مدیریت منابع انسانی
 • سیاست منابع انسانی مدرن و مدیریت منابع انسانی
 • مدیریت منابع انسانی بین المللی
 • مدیریت منابع انسانی و مدل های منابع انسانی
[تعداد: ۶    میانگین: ۴.۳/۵]

درباره نویسنده

Avatar

علاقه شدیدی به رهبری و مدیریت کسب و کار دارم، و یکی از اساسی ترین ارکان موفقیت کسب و کار رو در ارتباط موثر میدونم.

مطالب مرتبط

دیدگاه خود را با دیگران به اشتراک بگذارید

avatar