هدیه کمپین بنتون به زنان در روز بین المللی خشنونت علیه زنان !

 

 

cached.imagescaler.hbpl.co.uk-2015112507454798

بنتون در روز بین المللی سازمان ملل متحد جهت رفع خشونت علیه زنان بر ایجاد یک کمپین تمرکز کرد و لباس نارنجی را به فروش گذاشت و درامد حاصل از آن را به زنان سازمان ملل متحد اعطا کرد.

یکی از فعالیت های بنتون، راه اندازی کمپین «نارنجی در سراسر جهان» است که بخشی از فشار متحمل شده بر سازمان ملل متحد را جهت توانمند سازی زنان در سراسر جهان، بر میدارد.

کمپین بنتون تصویر چند زن را نشان می دهد. در این عکس یک زن لباس های مختلف مربوط به چندین شغل مانند سرباز، هنرمند، دانشجو و مادر را پوشیده است. در مرکز هر عکس می توان زنی را دید که لباس نارنجی بر تن دارد.

پول فروش لباس نارنجی به زنان سازمان ملل متحد که در حال تلاش برای ترویج برابری جنسیتی هستند، هدیه داده می شود. این لباس بخشی از « مجموعه ی آمریکایی» بنتون است که از ۲۵ نوامبر به فروش رسیده است.

بر روی آگهی تبلیغاتی نوشته شده است: «عدم تبعیض و فرصت های برابر می تواند تفاوتی را ایجاد کند تا خشونت علیه زنان به پایان رسد».

کمپین روز های نارنجی توسط Erik Ravel، مدیر کمپین های اجتماعی، در Fabrika (مرکز ازتباطات و طراحی بنتون) ایجاد شده است.

[تعداد: ۳    میانگین: ۵/۵]

درباره نویسنده

Avatar

کارشناس ارشد مهندسی شیمی،که علاقه زیادی به زبان های خارجی دارم

مطالب مرتبط

دیدگاه خود را با دیگران به اشتراک بگذارید

avatar