• بهمن ۲۹, ۱۳۹۸

۱۶ راه برای اندازه گیری عملکرد کارکنان

 

 اندازه گیری عملکرد کارکنان

 اندازه گیری عملکرد کارکنان

اندازه گیری عملکرد یک فعالیت مداوم برای همه مدیران و زیردستان میباشد که موارد زیر میتوانند به این ارزیابی کمک کند.

      ۱-تعداد : مراقب باشید تاکید بیش از حد بر کمیت نداشته باشید ، تا مبادا با کیفیت لطمه ببیند.

      ۲-کیفیت : کیفیت کار توسط چندین ابزار اندازه گیری انجام می شود.

      ۳-به موقع بودن : چگونگی انجام سریع کار شاخص عملکرد دیگری برای این موضوع میباشد. در تولید شاخص واحد های تولید در هرساعت شامل این اندازه گیری است.

      ۴-مقرون به صرفه بودن : هزینه کار انجام شده باید به عنوان یک اقدام از عملکرد مورد ارزیابی قرار گیرد.

      ۵-غیبت ها متوالی / تاخیر ورود

      ۶-خلاقیت

      ۷-پایبندی به سیاست : ممکن است به نظر مقابل خلاقیت باشد اما آن صرفاً یک مرز برای خلاقیت محسوب میشود.

      ۸-شایعات و دیگر عادات شخصی

      ۹-شخصی ظاهر / نظافت

     ۱۰-مدیر ارزیابی : مدیر ارزیابی عملکرد کارکنان را مورد بررسی قرار داده و به آنها اراده میدهد. مسلماً مدیر ارزیابی با مقاومت روبرو خواهد شد.

      ۱۱-خود ارزیابی : خود ارزیابی می تواند اختلاف بین آنچه که کارکنان و مدیریت فکر می کنند را بررسی کرده و باز خورد های معنی دار برای انتظارات بوجود آورد.

      ۱۲-همکار ارزیابی : این باعث میشود همکاران خود را در موقعیت های مشابه قرار داده و با عملکرد همدیگر آشنا شوند.

      ۱۳-تیم ارزیابی : این روش مشابه همکار ارزیابی در جهت مشارکت در فعالیت ها  است و در آن اهداف تیم و وظایف کامل تعریف شده می باشند.

      ۱۴-مرکز ارزیابی : کارمندان توسط ارزیابان حرفه ای که فعالیت های کار شبیه سازی شده هستند یا بصورت واقعی مورد ارزیابی قرار می گیرند.

      ۱۵- ارزیابی ۳۶۰ درجه : کارمندان توسط تمام افرادی که با او در ارتباط هستند مورد ارزیابی قرار میگیرند. ( از جمله مشتریان، مدیران، همکاران و …. )

      ۱۶- MBO : دستاورد افراد از اهداف مورد بررسی قرار میگیرد.

[تعداد: ۵    میانگین: ۵/۵]
Avatar

سحر اعتباری

ما در تعامل با انسانها، هر لحظه در حال انجام بازاریابی هستیم و این لزوماً وابسته به کسب و کار نیست! امیدوارم در بازاریابیِ لحظات تون موفق باشید و لبخند هدیه کنید.

مطالب مرتبط

دیدگاه خود را با دیگران به اشتراک بگذارید

avatar