این صفحه مخصوص انتخابات ریاست جمهوری 1396 جمهوری اسلامی ایران دایر شده است. انتخابات 96 سعی دارد پوشش رسانه ایی در این خصوص ارائه نماید.