مدل کسب و کار اینترنتی (E-business models) شما چیست ؟

مدل کسب و کار اینترنتی (E-business models) شما چیست ؟
    مدل کسب و کار اینترنتی با توجه به رقابتی شدن فضای کسب و کار اینترنتی و ایجاد روزانه ده ها سایت در کشور، کاربران اینترنت حق انتخاب بیشتری دارند. همچنین صاحبا...
بیشتر بخوانید

با داشتن وب سایت، نام شما در تمام کره زمین تکرار می شود!

با داشتن وب سایت، نام شما در تمام کره زمین تکرار می شود!
امروزه وجود یک وب سـایت کارآمد، برای گسترش کسب و کار و رسیدن به موفقیت گامی ضروری ست. یک سـایتِ مــوفق می‌تواند ابزاری قوی جهت ◂ مدیریت کسب و کار ◂ معرفی هویت سازمانی ◂ م...
بیشتر بخوانید