رفاه کارکنان و سرمایه انسانی اولویت اصلی کسب وکارها

رفاه کارکنان و سرمایه انسانی اولویت اصلی کسب وکارها
رفاه کارکنان و سرمایه انسانی از موضوعات اصلی و فاکتورهای موفقیت شرکت هاست. حتی بسیاری معتقدند که در درجه ی اول، کارکنان باید در رفاه باشند تا با رضایت خاطر به تولید و بهر...
بیشتر بخوانید

۴ راه استفاده از هوش مصنوعی در استخدام و نیروی انسانی

۴ راه استفاده از هوش مصنوعی در استخدام و نیروی انسانی
هوش مصنوعی در بخش منابع انسانی و استخدام کارکنان بسیار موثر است.     هوش مصنوعی رزومه های زیاد برای مطالعه و کاندیداهای زیاد برای انجام مصاحبه وجود دارند که منا...
بیشتر بخوانید

تاثیرات ارتباط مستقیم مدیران با کارکنان

تاثیرات ارتباط مستقیم مدیران با کارکنان
تاثیرات ارتباط مستقیم مدیران با کارکنان را دست کم نگیرید! متأسفانه بسیاری از رهبران هیچ درکی از تاثیر ارتباط مستقیم با کارکنان در کسب وکارشان ندارند!     تاثیرا...
بیشتر بخوانید

ارزشمندتر از پول برای سازمان ها چیست؟

ارزشمندتر از پول برای سازمان ها چیست؟
ارزشمندتر از پول که دنیا را تغییر می دهد چیست؟ گاهی اوقات، یک راه بهتر از این که برای کسی چک بنویسید وجود دارد! در این پست، درباره ی این راه نوین و هیجان انگیز صحبت می کن...
بیشتر بخوانید

چه آینده ای در انتظار دورکاری نسل جدید قرار دارد؟

چه آینده ای در انتظار دورکاری نسل جدید قرار دارد؟
دورکاری برای نسل های جدید در آینده چگونه پیش خواهد رفت؟ آیا باید مهارت های خود را برای دورکاری بهبود بخشیم؟       دورکاری قبل از صحبت درباره گروه های دورکا...
بیشتر بخوانید

توسعه یادگیری سازمانی چگونه صورت می گیرد؟

توسعه یادگیری سازمانی چگونه صورت می گیرد؟
توسعه یادگیری سازمانی ، یکی از مباحث اصلی برای پیشبرد و موفقیت سازمان ضروری است.       توسعه یادگیری سازمانی بدون هیچ گونه هزینه مالی و معنوی نمی توان شرکت...
بیشتر بخوانید

کار گروهی : خشم و دشمنی در مقابل عملکرد بالای کارکنان

کار گروهی : خشم و دشمنی در مقابل عملکرد بالای کارکنان
کار گروهی فعالیت های دشواری را به همراه دارد. حتی مدیریت آن هم به مراتب سخت تر و پیچیده تر است. بطور مثال، شاید شما به تنهایی هدفی را برای خود درنظر بگیرید و با عبور از چ...
بیشتر بخوانید

کاهش بهره وری از طریق فعالیت های گروهی در سازمان

کاهش بهره وری از طریق فعالیت های گروهی در سازمان
کاهش بهره وری از طریق فعالیت های تیمی که در سازمان صورت می گیرد! اما یافته های مطالعات جدید می گوید که مدیران و کارکنان می توانند باهم کار کنند تا کارهای روزمره را موثرتر...
بیشتر بخوانید

اهمیت یادگیری سازمانی در کسب وکار و زندگی

اهمیت یادگیری سازمانی در کسب وکار و زندگی
اهمیت یادگیری سازمانی یکی از مباحث بسیار مهم در مدیریت کسب وکار و زندگی!     اهمیت یادگیری سازمانی قبل از هر چیز باید بدانیم که یادگیری چیست. شاید هر کسی تعریف...
بیشتر بخوانید