پروژه های کارآفرینی بانوان چگونه پدید می آید؟

پروژه های کارآفرینی بانوان چگونه پدید می آید؟
  پروژه های کارآفرینی بانوان در حال گسترش است اما چگونه پروژه ای موفق ویژه خانم ها بیابیم؟ پروژه های کارآفرینی بانوان پروژه هایی که خانم ها در حال انجام آن هستند درص...
بیشتر بخوانید

حمایت مالی و روش هایی برای داشتن قرارداد اسپانسرینگ موفق

حمایت مالی و روش هایی برای داشتن قرارداد اسپانسرینگ موفق
آیا شما نیز به دنبال حامی مالی برای یک رویداد هستید؟ یا میخواهید از یک تیم ورزشی یا موسسه خیریه محلی حمایت مالی کنید تا مشخصات خود را ارتقا دهید؟ حمایت مالی می تواند فوای...
بیشتر بخوانید

مهارت های کارآفرینی مورد نیاز کارآفرینان چیست؟

مهارت های کارآفرینی مورد نیاز کارآفرینان چیست؟
مهارت های کارآفرینی در سال جدید چه تکنیک هایی هستند؟ اکثر کارآفرینان و متخصصان اهمیت سرمایه گذاری برای ساخت مهارت های با ارزش و بهبود نقاط قوت خود را در طول زمان می دانند...
بیشتر بخوانید

تفاوت سرمایه گذار فرشته و خطرپذیر در چیست؟

تفاوت سرمایه گذار فرشته و خطرپذیر در چیست؟
تفاوت سرمایه گذار فرشته و خطرپذیر در تصمیم گیری درست برای تامین مالی اهمیت دارد. به منظور تصمیم گیری درست برای تامین مالی شرکت خود، باید از تفاوت سرمایه گذار فرشته و خطرپ...
بیشتر بخوانید

کارآفرین واقعی چگونه فکر و عمل می کند؟!

کارآفرین واقعی چگونه فکر و عمل می کند؟!
کارآفرین واقعی چگونه فکر و عمل می کند؟! کارآفرین بودن به معنای این است که بتوانید موقعیت هایی را ببینید که دیگران نمی توانند ببینند. یک کارآفرین رئیسی به غیر از مشتریان خ...
بیشتر بخوانید

شروع کسب و کار با حفظ کار تمام وقت چگونه امکان پذیر است؟!

شروع کسب و کار با حفظ کار تمام وقت چگونه امکان پذیر است؟!
شروع کسب و کار با حفظ کار تمام وقت رویای شروع کسب و کار با حفظ کار تمام وقت شاید دور از دسترس بنظر برسد. گاهی وسوسه می شویم که صد درصد از زمان و تلاش خود را برای برنامه ر...
بیشتر بخوانید

تصمیمات مالی در آغاز کسب و کار و ۴ بخش اصلی آن

تصمیمات مالی در آغاز کسب و کار و ۴ بخش اصلی آن
تصمیمات مالی در آغاز کسب و کار تصمیمات مالی در آغاز کسب و کار بسیار حارئز اهمیت هستند. چرا که شروع کسب و کار می تواند یک سرمایه گذاری طولانی مدت با ارزش باشد؛ هم از لحاظ...
بیشتر بخوانید

آموزه های کارآفرینی غیرمنتظره از آلبرت انیشتین

آموزه های کارآفرینی غیرمنتظره از آلبرت انیشتین
آموزه های کارآفرینی با مطالعه فراز و نشیب زندگی و کار دانشمندان بزرگ آموزه های کارآفرینی بسیاری را می توان بدست آورد. همچنین از نقل قول ها و صحبت های آنها می توان برای یا...
بیشتر بخوانید

جلب نظر سرمایه گذاران طی سخنرانی

جلب نظر سرمایه گذاران طی سخنرانی
جلب نظر سرمایه گذاران طی سخنرانی گاهی یک سخنرانی زندگی و کسب و کار ما را برای همیشه تغییر می دهد. و زمانی که سخنرانی نتواند کسب و کار را موفق کند، تنها سخت کار کردن  این...
بیشتر بخوانید