مزایای تبلیغات در نشریات چیست؟

مزایای تبلیغات در نشریات چیست؟
    مزایای تبلیغات مزایای تبلیغات طبیعتاً برای هر کسب و کاری ملموس است. در مطبوعات به عنوان یک ابزار بازاریابی مقرون به صرفه برای کسب و کارهای کوچک شناخته شده ا...
بیشتر بخوانید

نقش بیلبوردهای قدیمی در تبلیغات

نقش بیلبوردهای قدیمی در تبلیغات
  نقش بیلبوردهای قدیمی در تبلیغات   نقش بیلبوردهای قدیمی در تبلیغات چیست؟ چگونه از بیلبوردهای قدیمی برای تبلیغات استفاده می کنید؟ چرا بیلبوردهای قدیمی هنوز هم م...
بیشتر بخوانید

مزایای استفاده از آژانس های تبلیغاتی چیست؟

مزایای استفاده از آژانس های تبلیغاتی چیست؟
  مزایای استفاده از آژانس های تبلیغاتی آژانس ها افراد با استعداد و برتر در صنعت را استخدام می کنند و ارائه دهنده خدمات حرفه ای برای توسعه و مدیریت درست کمپین ها در ا...
بیشتر بخوانید

تیزر تبلیغاتی Apple با عنوان Timer

تیزر تبلیغاتی Apple با عنوان Timer
تیزر تبلیغاتی Apple تیزر تبلیغاتی Apple با عنوان Timer توسط آژانس تبلیغاتی TBWA جهت نمایش در وب طراحی و تولید شده است. همانطور که در این تیزر تبلیغاتی ملاحظه می فرمایید،...
بیشتر بخوانید

تیزر تبلیغاتی Prince’s Trust در حمایت از کار سخت برای جوانان

تیزر تبلیغاتی Prince’s Trust در حمایت از کار سخت برای جوانان
تیزر تبلیغاتی Prince’s Trust تیزر تبلیغاتی Prince’s Trustدر حمایت از کار سخت برای جوانان توسط آژانس تبلیغاتی CHI&Partners  جهت نمایش تلویزیونی طراحی و تول...
بیشتر بخوانید

تیزر تبلیغاتی Buick برای حفظ جان افراد از تصادفات رانندگی

تیزر تبلیغاتی Buick برای حفظ جان افراد از تصادفات رانندگی
تیزر تبلیغاتی Buick تیزر تبلیغاتی Buick را مشاهده می فرمایید که توسط آژانس تبلیغاتی MullenLowe China جهت نمایش تلویزیونی و سینمایی طراحی و تولید شده است. این شرکت قصد دار...
بیشتر بخوانید

تیزر تبلیغاتی Android با عنوان سنگ کاغذ قیچی

تیزر تبلیغاتی Android با عنوان سنگ کاغذ قیچی
تیزر تبلیغاتی Android تیزر تبلیغاتی Android با عنوان سنگ کاغذ قیچی توسط آژانس تبلیغاتی Droga5 طراحی و تولید شده است. این تیزر تبلیغاتی جهت نمایش تلویزیونی طراحی و تولید ش...
بیشتر بخوانید

تیزر تبلیغاتی Doritos با عنوان Doritos Dogs

تیزر تبلیغاتی Doritos با عنوان Doritos Dogs
تیزر تبلیغاتی Doritos تیزر تبلیغاتی Doritos با عنوان Dogs توسط آژانس تبلیغاتی The Marketing Arm طراحی و تولید شده است. این تیزر تبلیغاتی جهت نمایش تلویزیونی طراحی و تولید...
بیشتر بخوانید