• ژانویه 27, 2020

برای رشد ۸ درصدی در اقتصاد ، سالانه به ۵۰

به گفته اقتصاددانان اگر به دنبال رشد ۸ درصدی در اقتصاد هستیم سالانه به ۵۰ میلیارد دلار جذب سرمایه خارجی نیاز داریم.     در این مسیر و برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی دولت باید زمینه مطلوب برای مشارکت بخش خصوصی را فراهم سازد. این در حالیست که سهم ۲۰ درصدی بخش خصوصی در اقتصاد جذابیتی […]بیشتر بخوانید