• اسفند ۱, ۱۳۹۸

کودک چهارساله راننده کامیون ولوو می شود؟

انجمن سوئیسی Action Innocence برای تبلیغ “live test” کامیون ولوو از یک دختر ۴ ساله در تبلیغش استفاده نمود!  رانندگی این دختر بچه که کنترل از راه دور بود، یک کامیون ۱۸ تنی بسیار بزرگ را می راند!     در این سناریو، رؤیایی که خیلی از ما در سر می پرورانیم رخ می دهد! […]بیشتر بخوانید