لوگو پدیده فکر مهتر

تضاد چیست؟ مکانیسم تضاد در ذهن چگونه است؟

تضاد چیست؟ مکانیسم تضاد در ذهن چگونه است؟

تضاد چیست؟

تضاد لازمه ى شناخت است. اگر یک موضوع را مستقل بررسى کنیم، تک بُعدى عمل کرده ایم! و در این حالت، اطلاعات ذهن ما از آن موضوع کامل نیست! (شاید در حدود ۵۰ درصد)
اما اگر همزمان با مطالعه ی آن موضوع، متضاد آن را هم مورد مطالعه قرار دهیم مى توان گفت به درک نسبتاً کاملى از آن موضوع رسیده ایم.

ذهن ما نیازمند آن است که هر چیزى را با ضد و مخالف آن بشناسد. در واقع مکانیسمى در ذهن ما وجود دارد که دو وجهى ست. یک وجه آن مایل به شناخت خودِ هدف هست و یک وجه آن مایل به شناخت ویژگی هاى متضاد هدف ماست!
در واقع مکانیسم ذهن ما در مورد هر موضوع دو وجهى عمل مى کند.

برای مطالعه بیشتر:

یک وجه از ذهن ما، حتماً و الزاماً باید متضاد موضوع مورد نظر ما را بشناسد.

با شناخت ویژگى هاى متضاد هدف آن وجه دیگر قطع مى شود و در نتیجه سرعت حرکت ما به سمت هدف هم بیشتر مى شود.
هنگام کسب اطلاعات در مورد نیمه ى متضاد هدف؛ افکار منفى هم به ذهن ما هجوم مى آورند.
ما از این افکار منفى به عنوان ابزارى براى فعال کردن انگیزه هاى دورکننده استفاده مى کنیم.
انگیزه هاى نزدیک کننده را هم که با تصویرسازى و تجسم خلاق، تحریک مى کنیم.
این دو به موازات هم حرکت مى کنند و با سرعتى بیش از سرعت قبل ما را به هدف مى رسانند.
دگراحساس و خود احساس، یکى از روش هاى خودشناسى هستند که همواره باید یک ناظر پنهان (که خود دگر احساسمان است) بر ما نظارت کند. او شناخت دقیقى از خودِ ما به ما مى دهد.

مطالب مرتبط

پست بعدی
عضویت
اطلاع از
guest
0 Comments
بازخورد برخط (آنلاین)
مشاهده تمام نظرات