لوگو پدیده فکر مهتر

فرآیند توسعه استراتژی منابع انسانی

فرآیند توسعه استراتژی منابع انسانی

فرآیند توسعه استراتژی منابع انسانی

استراتژی منابع انسانی سندی مهم جهت اراٸه ی روش منابع انسانی در مدت چند سال متوالی است. مدیریت منابع انسانی و فرآیند توسعه استراتژی منابع انسانی باید به طور دقیق بر طراحی و ایجاد استراتژی HR تمرکز داشته باشد زیرا این سند بسیار صریح بوده و کارمندان منابع انسانی را به اجرا و پیاده سازی آن ترغیب می نماید.

توسعه استراتژی منابع انسانی باید به طور دقیق انجام شود و از مراحل فرآیند تعریف شده پیروی گردد تا تیم مدیریتی منابع انسانی بتواند ارزیابی استراتژی منابع انسانی را تحت کنترل کامل نگه دارد زیرا نهایتا آنها هستند که مسٸول نتیجه ی کار تحویل داده شده می باشند.

فرآیند توسعه استراتژی منابع انسانی باید شامل موارد زیر باشد:

جمع آوری اطلاعات منابع انسانی

گروه باید اطلاعات خود را درباره ی فرآیندهای منابع انسانی مختلف، عملکرد آنها و تأثیرشان بر سودآوری سازمان کامل کند. ممکن است سوددهی دشوار باشد اما بدین وسیله همواره میتوان برآورد مناسبی از تاثیر فرآیند بر نتایج سازمان به دست آورد.

اطلاعات توسعه ی سازمانی

شامل اطلاعاتی درباره ی پیشرفت و توسعه ی سازمان در گذشته و وضعیت کنونی آن می باشد. هر سازمان دارای چندین مرحله در چرخه دوام سازمانی خود است . برخی روندها در سازمان، طبیعی و برخی دیگر به شدت پرخطر هستند و می توانند در سودآوری های بعدی اثرگذار باشند.

کارگاههای آموزشی منابع انسانی

در هنگام جمع آوری اطلاعات اولیه، گروه HR باید کارگاههای آموزشی را درون منابع انسانی سازمان دهی کند که در اینجا می توان قسمتی از فرآیند توسعه استراتژی منابع انسانی جدید را استنتاج نمود. گروه ها باید درباره ی هریک از یافته ها به صورت جداگانه به بحث و گفتگو پرداخته و تمامی نظرات را گردآوری کنند زیرا این اطلاعات می تواند بر استراتژی کل تاثیر گذارد.

کارگاههای مدیریتی منابع انسانی

اطلاعات کارگاه آموزشی منابع انسانی قبلی که بوسیله ی کارمندان جمع آوری شده باید به سطح بعدی ارجاع داده شود. و مدیران HR در مورد گرایشات و موضوعات دربرگیرنده ی استراتژی منابع  انسانی و آنچه که در تمام سازمان و تیم منابع انسانی تاثیر دارد به گفتگو بپردازند. نتایج کارگاههای مدیریتی HR بایستی ثبت و اولویت های بخشهای مختلف گزارش مشخص گردد.

آماده سازی استراتژی HR

تیم فرعی منابع انسانی اختصاص داده شده باید گزارش استراتژی منابع انسانی را از بین نتایج پذیرفته شده ی کارگاههای مدیریتی HR تهیه نماید. گزارش باید قانع کننده و برای مخاطبین و کارکنان HR جالب باشد. فرآیند توسعه منابع انسانی با آماده و آگاه سازی نیروی انسانی به بهترین شکل پیش خواهد رفت.

برای مطالعه بیشتر:

بازخوردهای استراتژی HR

تیم مدیریتی منابع انسانی باید نسخه ی نهایی اولیه را به مدیران همکار در سازمان ارائه دهد و نظرات آنها مورد قدردانی قرار گرفته و به طور کامل و صادقانه با مدیران مورد بحث قرار گیرد. همان جلسه باید برای کارمندان HR برگزار شود تا امکان بیان بازخوردها و نظرات آنان نیز نسبت به گزارش استراتژی HR فراهم گردد.

تصویب استراتژی منبع انسانی

استراتژی HR باید توسط مدیریت کل تصویب شود زیرا آنها خریداران نهایی منابع انسانی هستند و باید با روشی که HR قصد اجرای آن را به مدت چند سال در سازمان دارد موافق باشند.

فرآیند توسعه استراتژی منابع انسانی از آن جهت که نیازمند تلاش بسیاری از سوی تیم HR است کاری دشوار برای مدیران و کارمندان HR می باشد. هنگامیکه استراتژی HR پذیرفته و به کارمندان HR و مدیران سازمان ارائه شد ، تیم مدیریتی HR باید جشنی بزرگ به عنوان جشن استراتژیک ترتیب دهد.

مجید احمدی

مجید احمدی

علاقه شدیدی به رهبری و مدیریت کسب و کار دارم، و یکی از اساسی ترین ارکان موفقیت کسب و کار رو در ارتباط موثر میدونم.

مطالب مرتبط

پست بعدی
عضویت
اطلاع از
guest
0 Comments
بازخورد برخط (آنلاین)
مشاهده تمام نظرات